Multi_05.jpg

Multian sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 10.3.2017 klo 15.00 mennessä seuraavat avustukset vuodelle 2017.

  1. Liikuntatoimen perusavustus, urheiluseurojen yleisavustus.
  2. Nuorisotoimen vuosiavustus, paikallis­ten nuorisoyhdistysten toiminnan tuke­miseen.
  3. Nuorisotoiminnan kohdeavustus, eri tilaisuuksien ja tapahtumien järjestä­miseen järjestöille ja yhteisöille.
  4. Kulttuuritoimen avustus, kulttuuritoi­mintaan yhteisöille ja yksityisille. Avustus myönnetään projektiluonteisena haettuun tapahtumaan, tilaisuuteen tai kohteeseen, ei matkoihin. 

Kaikki avustukset jaetaan kerralla. Liikuntatoimen avustukset haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Liitteenä tulee olla toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hakemuslomakkeita nuoriso- ja kulttuuritoimen avustuksiin saa kunnanvirastolta keskustoimistosta ja tästä linkistä. Hakemukset tulee osoittaa; Multian sivistyslautakunta / avustushakemus / vapaa-aikatoimi / Liikuntatoimi, Multianraitti 3, 42600 Multia. Lisätietoja saa vapaa-aikasihteeriltä, puh. 040 3016 230.

Multialla 6.2.2017
Multian sivistyslautakunta