Multi_05.jpg

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetaan kuntavaalit, joissa äänestyspaikkana toimii
kunnanviraston valtuustosali, os. Multianraitti 3.
Vaalitoimitus suoritetaan kyseisenä päivänä klo 9-20.

Äänioikeutettu on merkitty sen äänestysalueen äänioikeusrekisteriin, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu kotipaikka 17.2.2017. Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit pidetään tarkastusta varten nähtävänä 27.2.2017 alkaen Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikössä virka-aikana alkaen osoitteessa Yliopistonkatu 28, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 5537426. Mahdollinen oikaisuvaatimus tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 24.3.2017 ennen klo 16.00.
Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituskortin viimeistään torstaina 16.3.2017. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, on henkilötodistus esitettävä äänestykseen ilmoittautuessa. Maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten saa tarvittaessa poliisin toimipisteestä, ellei omista muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

VAALIASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE

Kuntavaaleissa valitaan Multian kuntaan 17 valtuutettua ja heille säädetty määrä varavaltuutettuja kaudelle 1.6.2017-31.5.2021.
Keskusvaalilautakunnalle tarkoitettuja vaaleja koskevia ehdokashakemuksia ja ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista ottavat tiistaina 28.2.2017 klo 14-16 vastaan kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa keskusvaalilautakunnan valtuuttamina keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Kyseiset vaaliasiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle 28.2.2017 klo 16.00 mennessä.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saa ehdokkaita olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä, eli 25.

YLEINEN ENNAKKOÄÄNESTYS järjestetään Multialla seuraavasti:

Multian kunnanviraston valtuustosali (os. Multianraitti 3)
29.3.-31.3.2017 (ke-pe) klo 9-15
1.-2.4.2017 (la-su) klo 10-14
3.4.2017 (ma) klo 9-15
4.4.2017 (ti) klo 9-18

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan. Myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti lomakkeella tai puhelimitse (040-3016200) viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00 Multian kunnan keskusvaalilautakunnalle (os. Multianraitti 3, 42600 MULTIA). Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavissa kunnanviraston keskustoimistosta. Äänestäjälle annetaan tieto kotiäänestysajasta keskusvaalilautakunnan toimesta.
Äänestyksen järjestelyistä Palvelukeskus Poukamassa ilmoittaa vaalitoimikunta laitoksessa julkipantavin kuulutuksin.

Multialla 16.2.2017
MULTIAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Paavo Manier, puheenjohtaja
Leena Kinnunen, sihteeri