cropped-L81Rympsylän-kuohuja-2008-3-1024x373.jpg

Keuruun kaupunki ja Multian kunta julistavat haettavaksi vuoden 2016

1. KORJAUSAVUSTUKSET

Korjausavustuksia voidaan myöntää

  • vanhusväestön ja vammaisten asuinrakennusten ja asuntojen korjaamiseen
  • kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin
  • pientalojen harkinnanvaraiseen energiatehokkuuden parantamiseen
  • hissien rakentamiseen
  • liikuntaesteen poistamiseen; luiskan rakentaminen, ulko-ovien automatisointi

2. ENERGIA-AVUSTUKSET

Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset (tuloraja)

Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta. (esim. ulkovaipan lisäeristäminen, ikkunoiden parantaminen tai uusiminen ja lämmitystapamuutokset kuten, maa- sekä ilmavesilämpöpumppujärjestelmän tai pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävän yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentamiseen).

KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUSTEN HAKUAIKA PÄÄTTYY 24.3.2016

Hissin rakentamista ja liikuntaesteen poistamista koskevat hakemukset toimitetaan kunnalle, joka toimittaa ne välittömästi ARA:aan. Näitä avustusmuotoja voidaan hakea jatkuvasti.

Tarkempia ohjeita ja hakulomakkeita saa kuntien toimipaikoista, joihin avustushakemukset ja tarvittavat liitteet on määräaikaan mennessä jätettävä. Puhelimitse lisätietoja saa Keuruun rakennusvalvontatoimistosta puh. 0400-206841, 0400-984783 sekä Multian tekniseltä johtajalta puh. 040-3016220. Lisätietoja saatavilla myös ARA:n kotisivuilta http://www.ara.fi.