Kaavoitus

KUULUTUKSET

Parhaillaan nähtävillä olevat kuulutukset löytyvät etusivun Kuulutukset-osiosta.

Ilmoitamme Multian Keskustan rantojen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRLk 200 § ja MRA 93 § mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 4.12.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

28.12.2017
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme, että Multian Keskustan rantojen asemakaavamuutos on hyväksytty MRL 52 § mukaisesti kunnanvaltuustossa 25.10.2017 § 77.

2.11.2017
Multian kunnanhallitus


Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2017 § 25 hyväksynyt Multian kunnan rakennusjärjestyksen.

Lisätietoja rakennusjärjestyksestä antaa tekninen johtaja Tiina Löytömäki

21.8.2017
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian kunnan Hallinmäen asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti.

Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 7.7.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

21.8.2017
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme, että Multian Hallinmäen asemakaava on hyväksytty MRL 52 § mukaisesti kunnanvaltuustossa 30.5.2017 § 27.

19.6.2017
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian Pappilan alueen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 5.5.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

19.6.2017
Multian kunnanhallitus


Multian kunnanvaltuusto on 14.3.2017 pitämässään kokouksessa (§ 6) hyväksynyt Pappilan alueen asemakaavamuutoksen MRL 52 § mukaisesti.

5.4.2017
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian kunnan Kaavoituskatsauksen 2016 valmistumisesta ja nähtävilläolosta MRL 7 § mukaisesti. Kaavoituskatsaus on nähtävillä 27.6.2016 alkaen kunnan internetsivuilta www.multia.fi sekä ilmoitustaululla.

27.6.2016
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian Karalanlahden ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 27.5.2015 § 47 ja kaava tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

27.8.2015
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian kunnan kaavoituskatsauksen 2014 valmistumisesta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 9.9.2014 § 193. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.multia.fi

15.9.2014
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian Mustalammen etelärannan alueen ranta-asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Mustalammen etelärannan alueen ranta-asemakaavan on Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2013 § 77 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.


Ilmoitamme Multian Kyöpelin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 23.1.2014 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

19.2.2014
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian kunnan Siltalamminpuron asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 13.7.2012 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

15.8.2012
Multian kunnanhallitus


Ilmoitamme Multian Ahjomäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93 §:n mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 26.4.2011 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

29.4.2011
Multian kunnanhallitus


Kaavoituskatsaus 2018-2019

Multian kunnan rakennusjärjestys