Siltalammin asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavan muutos laaditaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Multian kunnan aloitteesta. Nyt laadittavan asemakaavan keskeisenä tavoitteena on päivittää kaava-alueen asemakaavallinen tilanne alueen liikennejärjestelyihin liittyen päivittyneiden tavoitteiden mukaiseksi. Kaavamuutoksella kumotaan toteuttamaton maantieyhteys ja tarkistetaan kortteleiden käyttötarkoitusta. Siltalammintie osoitetaan nykyisellä paikallaan katualueeksi. Kaava-aluetta koskeva Siltalammintien katusuunnitelma laaditaan samanaikaisesti kaavamuutoksen kanssa. Siltalammintie muuttuu hallinnollisesti kaduksi kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä

Kaavaprosessi:

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 13.12.2018 – 14.1.2019. Seuraavaksi kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn.

Kaava-asiakirjat:

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1: OAS

Liite 2: Poistuva kaava

Liite 3: Asemakaavan seurantalomake

Liite 4: Vastineet luonnosvaihe

Liite 6: Ote katusuunnitelmasta