Ulkopuolinen raskas purku alkoi 24.9.2019 tiiliseinien purkamisella