Multian kunta myöntää yrityksille oppisopimukseen tukea seuraavin ehdoin:

  1. Tukea saavan yrityksen on oltava multialainen.
  2. Oppisopimukseen otettavan henkilön tulee olla työtön ja multialainen.
  3. Tukea saavan yrityksen on tehtävä oppisopimuskoulutusohjelma, jonka ao. koulutustarkastaja/oppisopimustoimisto- tai keskus on hyväksynyt.
  4. Tukea saavan yrityksen on laskutettava kuntaa oppisopimustuesta neljännesvuosittain jälkikäteen.
  5. Tuen määrä on 168 €/kk.