Päivitys ao. julkaisuun:

Kunnanhallituksen päätöksen (207 § / 16.10.2018) mukaan Multian kunta ei toistaiseksi maksa opiskelijoiden matkakorvauksia 1.1.2019 alkaen.

Multialla asuvat ja kirjoilla olevat opiskelijat, jotka kulkevat päivittäin toisella paikkakunnalla opiskelemassa, eivätkä voi saada muualta (esim. Kelalta) korvausta opiskelumatkoihinsa, voivat hakea kunnalta matkakorvausta.

Matkakuluja maksetaan 0,20 €/km matkalaskua vastaan, kuitenkin korkeintaan 100 €/kk.

Hakulomakkeita on saatavana Multian kunnanviraston keskustoimistosta.

Korvausta voi hakea 1.1.2018 lähtien ja tässä vaiheessa vuodeksi 2018.

Lisäksi matkakorvausta suoritetaan harkitusti viikonlopun matkojen osalta sellaisessa tapauksessa, kun opiskelija asuu viikot opiskelupaikkakunnalla (esim. asuntolassa) ja tulee viikonlopuiksi kotiin, koska asuntola ei silloin ole käytettävissä.

Tukea maksetaan toisen asteen opiskelijoille opiskelukuukausien ajalta.

Tuen hakijan tulee esittää selvitykset tuen saamisen kriteereistä Multian kunnalle hakemisen yhteydessä. Tuki maksetaan kuitteja vastaan.

Multian kunnanhallitus