Majasalmi_2016-05-23-2.jpg

Kuulutukset

Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja "Suomen meriympäristön tila 2018"

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. "Suomen meriympäristön tila 2018 " on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 2021.

Linkki kuulutukseen

Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022-2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2018-2021, Multian kunta

Multian kunnan tekninen lautakunta varaa mahdollisuuden jättää mielipiteen ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaisesta valvontasuunnitelmaluonnoksesta.

Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, jonka perusteella ympäristönluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen valvonta ja valvontaluokat määritellään. Valvontaluokka määrittelee kohteen tarkastustiheyden. Suunnitelman mukainen säännöllinen valvonta on maksullista.

Suunnitelmaluonnoksen johdosta tehtävät kirjalliset mielipiteet on osoitettava ja toimitettava Multian kunnan tekniselle lautakunnalle 6.2.2018 mennessä osoitteeseen Multian kunta, tekninen lautakunta, Multianraitti 3, 42600 Multia, tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Luonnos on nähtävillä kunnanviraston aukioloaikoina 8.1 – 6.2.2018 välisenä aikana ympäristösihteerin toimistossa osoitteessa Multianraitti 3, 42600 Multia sekä yllä olevasta linkistä.

Multialla 5.1.2018

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Presidentinvaalit 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018
toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018.

Vaalitoimitus kyseisinä vaalipäivinä suoritetaan klo 9.00-20.00.

Äänestyspaikkana on Multian kunnanviraston valtuustosali (Multianraitti 3).

Äänioikeutettu on merkitty sen äänestysalueen äänioikeusrekisteriin, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu kotipaikka 8.12.2017. Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Vaaleja varten laaditut äänioikeusrekisterit pidetään tarkastusta varten nähtävänä Sisä-Suomen maistraatin Jyväskylän yksikössä virka-aikana 18.12.2017 lähtien osoitteessa Yliopistonkatu 28, 40100 Jyväskylä tai puh. 029 553 9005.

Mahdollinen oikaisuvaatimus on tehtävä maistraatille viimeistään maanantaina 12.1.2018 klo 16.00 mennessä.

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle kaksi samanlaista ilmoituskorttia viimeistään torstaina 4.1.2018. Niistä toinen on tarkoitettu käytettäväksi presidentin ensimmäisessä vaalissa ja toinen mahdollisessa toisessa vaalissa. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Mikäli vaalitoimitsija ei tunne äänestäjää, on henkilötodistus esitettävä äänestykseen ilmoittautuessa. Maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten saa tarvittaessa poliisin toimipisteestä, ellei omista muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys toimitetaan Multian kunnanviraston valtuustosalissa (Multianraitti 3) ensimmäisessä vaalissa 17.1.-23.1.2018 sekä mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2018, myös lauantaina ja sunnuntaina.

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna

17.-19.1.2018 (ke-pe) klo 9-15
20.-21.1.2018 (la-su) klo 10-14
22.-23.1.2018 (ma-ti) klo 10-18

Mahdollinen toinen vaali:

31.1.-2.2.2018 (ke-pe) klo 9-15
3.-4.2.2018 (la-su) klo 10-14
5.-6.2.2018 (ma-ti) klo 10-18

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan. Myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, mikäli hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hän.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse (040-3016200) ensimmäisissä vaaleissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 ja mahdollisissa toisissa vaaleissa viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00 (jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä) Multian kunnan keskusvaalilautakunnalle (osoite Multianraitti 3, 42600 Multia). Lomakkeita kirjalliseen ilmoittautumiseen on saatavissa kunnanvirastolta. Kotiäänestäjille annetaan tieto kotiäänestysajasta keskusvaalilautakunnan toimesta.

Äänestyksen järjestelyistä Palvelukeskus Poukamassa ilmoittaa vaalitoimikunta palvelukeskuksen ilmoitustaululle julkipantavalla kuulutuksella.

Multialla 28.12.2017
MULTIAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Paavo Manier, puheenjohtaja
Leena Kinnunen, sihteeri

Lisätietoja vaaleista: http://www.vaalit.fi/.

Kuulutus Keskustan rantojen asemakaavamuutoksen voimaantulosta

Ilmoitamme Multian Keskustan rantojen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRLk 200 § ja MRA 93 § mukaisesti.

Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 4.12.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

28.12.2017
Kunnanhallitus

Kuulutus Hallinmäen asemakaavan voimaantulosta

Ilmoitamme Multian kunnan Hallinmäen asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti.

Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 7.7.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

Voimaantullut kaavamateriaali löytyy tästä linkistä.

21.8.2017
Multian kunnanhallitus

Kuulutus Multian kunnan rakennusjärjestyksestä

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.5.2017 § 25 hyväksynyt Multian kunnan rakennusjärjestyksen.

Lisätietoja rakennusjärjestyksestä antaa Tekninen johtaja Tiina Löytömäki 040 301 6220

21.8.2017
Multian kunnanhallitus

Pappilan alueen asemakaavamuutos, kaavan voimaantulo

Ilmoitamme Multian Pappilan alueen asemakaavamuutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 5.5.2017 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

19.6.2017
Multian kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto 2017-2021

Multian kunnassa huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitetussa kunnanvaltuuston jäsenten vaalissa valituiksi ja varajäseniksi tulleista ehdokkaista oleva kuulutus on nähtävillä Multian kunnanviraston julkisella ilmoitustaululla sekä tästä linkistä.

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalin tuloksen kokouksessaan 12.4.2017 ja kokouksen pöytäkirja on valitusosoituksineen nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustustaululla 13.4.2017 alkaen seitsemän vuorokauden ajan.

Multialla 12.4.2017

Multian keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Paavo Manier
Sihteeri Leena Kinnunen

Vuosikuulutus 2017

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2017 pidetään pääsääntöisesti joka kolmas tiistai kunnan virastotalossa alkaen klo 16.00. Hallitus kokoontuu tarvittaessa muulloinkin.

Pöytäkirjojen nähtävänäpito

Kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat pidetään tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin niistä on ennakolta päätetty, sekä myös kirjastossa sen aukioloaikoina.

Kunnanvirasto

on avoinna ma-pe 9.00 -15.00 ja vaihde ma-pe 8.00 -15.00. Kunnanviraston puhelinvaihteen numero on 040-3016200 (kts. ohivalintanumerot Keski-Suomen 2017 puhelinluettelosta tai Multian kunnan kotisivuilta www.multia.fi).
Kunnanvirastossa käytössä olevan ns. liukuvan työajan johdosta on kiinteä työaika viraston henkilökunnalla klo 9.00 -15.00 (lounasaika klo 11.00 -13.00 välillä).

Sosiaalitoimisto

on avoinna kaikkina muina päivinä klo 9.00 -13.00 paitsi keskiviikkoisin klo 9.00 -15.00 ja muina aikoina sopimuksen mukaan.

Multian kunnan viranhaltijat ja henkilökunta

on varmimmin tavattavissa klo 9.00 -15.00, mutta varmistaakseen tapaamisen on asiakkaan hyvä sopia ennakkoon siitä kyseisen viran- ja toimenhaltijan kanssa. (kts. ohivalintanumerot Keski-Suomen 2017 puhelinluettelosta tai Multian kunnan kotisivuilta www.multia.fi).


 • terveystarkastaja on tavattavissa kuukauden ensimmäinen maanantai klo 9.00 -11.00 kunnanvirastolla
 • ympäristösuojelusihteeri on tavattavissa torstaisin ja perjantaisin klo 8.00-16.00 puh 040-8374201
 • aluearkkitehti, puh. 040-751 5611, on tavattavissa keskiviikkoisin sopimuksen mukaan kunnanvirastolla
 • KELAn vastaanotto sosiaalitoimistossa kaikkina muina päivinä klo 9.00 -13.00 ja keskiviikkoisin klo 9.00 -15.00
 • Asiointipiste
  Asiointipisteessä on etäpalvelulaite etäyhteyden ottamiseen maistraattiin, kelaan ja TE-toimistoon.
  Asiointipisteessä on myös asiakastietokone ja tulostin kaikkien viranomaisten sähköisten palvelujen käyttöä varten.
  Lisätietoa 040-3016200 tai www.multia.fi.
 • Multian kunnan eläinlääkintähuolto, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä
  - Eläinlääkärit tavattavissa Uuraisilla (puh. 014-2662390) ja Petäjävedellä (puh. 014-2662392), päivystysajat ma-pe klo 8.00-10.00.
  - Hyötyeläinpäivystysnumero 0600 14 600 (ilta- ja yöpäivystys klo 16.00-8.00, viikonloppuisin pe klo 16- ma klo 8.00).
  - Pieneläinpäivystysnumero 0600 19 222 (ilta- ja yöpäivystys klo 16.00-8.00, viikonloppuisin pe klo 16- ma klo 8.00).

Kuulutus Kaavoituskatsauksen valmistumisesta ja nähtävilläolosta

Ilmoitamme Multian kunnan Kaavoituskatsauksen 2016 valmistumisesta ja nähtävilläolosta MRL 7 § mukaisesti. Kaavoituskatsaus on nähtävillä 27.6.2016 alkaen kunnan internetsivuilta www.multia.fi sekä ilmoitustaululla.

27.6.2016
Multian kunnanhallitus

Toimielinten pöytäkirjojen nähtävilläpito 2016

Kunnanhallitus:
Kutakin kokousta seuraavana arkimaanantaina viraston aukioloaikana.

Perusturvalautakunta:
Kokousta seuraavan viikon perjantaina sosiaalitoimistossa viraston aukioloajan.

Sivistyslautakunta:
Kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä koulukeskuksen koulutoimistossa virastoaikana.

Tekninen lautakunta:
Kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Multian kunta
Multianraitti 3
42600 Multia

Puh. 040-3016200
kirjaamo@multia.fi
etunimi.sukunimi@multia.fi