Sinervän kouluhanke on edennyt ensimmäiseen välietappiin eli yläkoulun rakennuksien purkaminen on alkamassa. Urakkakilpailun perusteella purku-urakoitsijaksi valittiin Lotus Maskin&Transport Oy Vaasasta.

Purkutyöt alkavat työmaa-alueen aidan rakentamisella, jotta toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asukkaille ja ympäristössä liikkuville. Sivullisten liikkuminen aidan sisäpuolella ei ole sallittua, koska se aiheuttaa selkeän turvallisuusriskin sekä sivulliselle itselleen, että myös purkutyötä tekeville ammattilaisille.

Rakennuksien purkaminen alkaa sisäpuolisilla purkutöillä, jolloin urakoitsija suorittaa myös asbesti- ja haitta-aineita sisältävien rakenteiden purkamisen. Em. työvaiheet suoritetaan täysin suljetuissa tiloissa, sillä haitalliset aineet eivät saa levitä ympäristöön. Sisäpurkuvaiheen jälkeen rakennusten näkyvä konepurku aloitetaan ns. pajarakennuksen pohjoispäädystä ja etenee vaiheittain kohti kuntotaloa.

Purkuvaiheeseen liittyy tavallista enemmän kuorma-autoliikennettä, koska kaikki puretut jaokkeet, esimerkiksi puu, metalli, muovi, tiili ja betoni, kuljetetaan pois tontilta. Kuorma-autolasteja lähtee tontilta jopa 5-10kpl/pv. Kaikki ajoneuvoliikenne tapahtuu Junttilantietä pitkin.

Pahoittelemme purkutoiminnasta aiheutuvaa mahdollisista melu- ja pölyhaittaa, joista valitettavasti ei ihan täydellisesti vältytä. Päivittäinen työaika on klo 7.00-20.00, mutta melua aiheuttavat työt ovat sallittuja vain klo 07.00-17.00 välisenä aikana. Töitä sallitaan tehdä viikottain maanantaista lauantaihin.

Purkutyömaan etenemisestä tiedotetaan kunnan www-sivulla ja naapurustolle kirjeellä aina, kun purkutoiminnassa tapahtuu oleellinen muutos tai erityinen toimenpide. Purkutöiden on määrä olla valmis kaikilta osin 20.9.2019 mennessä.

Lisätiedot: Matti Kanko, p. 040-1958 909