Majasalmi_2016-05-23-2.jpg

KUULUTUKSET

Parhaillaan nähtävillä olevat kuulutukset löytyvät Ajankohtaista-osiosta.

Ilmoitamme Multian Karalanlahden ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan 27.5.2015 § 47 ja kaava tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

27.8.2015
Multian kunnanhallitus

Ilmoitamme Multian kunnan kaavoituskatsauksen 2014 valmistumisesta. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen 9.9.2014 § 193. Kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä osoitteessa www.multia.fi

15.9.2014
Multian kunnanhallitus

Ilmoitamme Multian Mustalammen etelärannan alueen ranta-asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Mustalammen etelärannan alueen ranta-asemakaavan on Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.5.2013 § 77 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

Ilmoitamme Multian Kyöpelin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 23.1.2014 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

19.2.2014
Multian kunnanhallitus

Ilmoitamme Multian kunnan Siltalamminpuron asemakaavan voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93§ mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 13.7.2012 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

15.8.2012
Multian kunnanhallitus

Ilmoitamme Multian Ahjomäen asemakaavan muutoksen ja laajennuksen voimaantulosta MRL 200 §:n ja MRA 93 §:n mukaisesti. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 26.4.2011 ja tulee voimaan tästä kuulutuksesta lukien.

29.4.2011
Multian kunnanhallitus


Kaavoituskatsaus 2016

Multian kunnan rakennusjärjestys