Alueen nimi Koodi Tiedot alueesta (ymparisto.fi) Tiedot alueesta (europa.eu)
Maaherransuo FI0800036 Linkki Linkki
Housukosken alue FI0900045 Linkki Linkki
Joensuonkangas FI0900110 Linkki Linkki
Karjovuori FI0900047 Linkki Linkki
Koivulahti FI0900042 Linkki Linkki
Lampuodinsuo FI0900146 Linkki Linkki
Valkeisenjärvi - Särkilampi - Utusuo FI0900073 Linkki Linkki
Vesilahdensuo - Kurkisuo FI0900109 Linkki Linkki
Myllyvuori - Vilhusenmäki FI0900108 Linkki Linkki
Kulhanvuoren alue FI0900112 Linkki Linkki